Nr rachunku: 06 1090 1476 0000 0001 3572 0741 (PLN)

Fundacja Głos dla życia

ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań