MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZICIELSTWO
„Humanae vitae” – wzniosła teoria, czy realna pomoc?
5 maja 2018 r.

Pobierz program w pdf

Pobierz plakat w pdf   Pobierz plakat w png

Miejsce: Budynek B, Aula B, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4)

7.30 Msza św. (Kaplica WT UAM, Budynek A), Przewodniczenie i homilia: J.E. ks. abp dr Stanisław Gądecki Metropolita Poznański

Sesja 1 – aula B, III piętro

9.00 – 11.00 SESJA PLENARNA
Moderator: ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk (UAM Poznań)
9.00 ks. abp dr Stanisław Gądecki (Poznań): Słowo Otwarcia
9.10 ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM, Poznań): Słowo Wprowadzenia
9.20 ks. prof. dr Livio Melina (GP II, Rzym): Interpretacje Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” i ich wpływ na recepcję encykliki papieża Pawła VI „Humanae vitae”
10.00 ks. prof. dr Augusto Sarmiento (UdN, Pampeluna): Profetyczność encykliki „Humanae vitae” papieża Pawła VI
10.40 ks. dr hab. Andrzej Kobyliński (UKSW, Warszawa): Jakie były przyczyny rewolucji seksualnej 1968 roku? Neomarksistowski projekt nowej moralności Herberta Marcusego

 

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

Sesja 2 – audytorium V, II piętro

11.30 – 13.00 WIARA I DUCHOWOŚĆ
Moderator: dr Monika Waluś (UKSW, Warszawa)
11.30 dr hab. Mieczysław Guzewicz (Wschowa): Encyklika Humanae vitae drogą do pełni Bożego błogosławieństwa.
11.50 ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW, Warszawa): Sakramentalne małżeństwo miejscem przekazywania życia – aktualność wskazań Humanae vitae Pawła VI.
12.10 ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF (UWM, Olsztyn): Zarzut błędu naturalistycznego w kontekście encykliki Humanae vitae.
12.30 ŚWIADECTWO (Alicja i Andrzej Osieccy, Poznań) i dyskusja

Sesja 3 – aula B, III piętro

11.30 – 13.00 MAŁŻEŃSTWO
Moderator: dr Mikołaj Gębka (UAM, Poznań)
11.30 ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM, Poznań): Biologia rodzenia wpisana jest w genealogie osoby – Godność aktu małżeńskiego wg św. Jana Pawła II.
11.50 prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (UJPII, Kraków): Mowa ciała. Encyklika Humanae Vitae w teologii ciała Jana Pawła II.
12.10 dr Jacek Pulikowski (Poznań): Nierozerwalność jedności od rodzicielstwa – okrutny zakaz, czy profetyczna troska?
12.30 ŚWIADECTWO (Anna Jedna, Poznań) i dyskusja

Sesja 4 – audytorium VI, II piętro

11.30 – 13.00 METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Urbaniak (PP, Poznań)
11.30 ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM, Poznań): Etyczny wymiar planowania rodziny.
11.50 lek. med. Kazimierz Kurek SDB (Warszawa): NPR – droga miłości do dziecka od poczęcia.
12.10 dr Krzysztof Walczak (Poznań): Współczesne narzędzia wspierające NPR.
12.30 ŚWIADECTWO (dr Piotr Wołochowicz, Warszawa) i dyskusja

 

13.00  Obiad

Sesja 5 – audytorium V, II piętro

13.50 – 15.40 RODZICIELSTWO I WYCHOWANIE
Moderator: ks. dr Wojciech Kućko (UKSW, Warszawa)
13.50 dr Monika Waluś (UKSW, Warszawa): Zależność i uczestnictwo. Rodzicielstwo w zamyśle Stwórcy w nauczaniu Humanae Vitae.
14.10 prof. dr hab. Andrzej Urbaniak (Poznań): Wychowawcze aspekty encykliki Humanae Vitae.
14.30 prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (UŚ, Katowice): Wychowanie dzieci i młodzieży – kontekst kulturowy.
14.50 dr Stanisław Sławiński (Warszawa): Wychowanie seksualne, czy wychowanie do miłości?
15.10 ŚWIADECTWO (Anna i Janusz Wardakowie, Warszawa) i dyskusja

Sesja 6 – audytorium VI, II piętro

13.50 – 15.40 SPOŁECZEŃSTWO
Moderator: ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM, Poznań)
13.50 dr Natalia Zimniewicz (Poznań): Wpływ zjawisk ekonomicznych na zaburzenia procesów informowania o działaniu i skuteczności antykoncepcji hormonalnej.
14.10 Wiesław Gajewski (Bydgoszcz): Antykoncepcja najkrótszą drogą do rozwodu.
14.30 dr Paweł Wosicki (Poznań): Aborcja a antykoncepcja – fałszywa alternatywa.
14.50 ks. dr Paweł Gałuszka (UJPII, Poznań): Memoriał Krakowski. Wkład kardynała Karola Wojtyły i grupy teologów oraz filozofów polskich w przygotowanie i przyjęcie encykliki „Humanae vitae” papieża Pawła VI
15.10 ŚWIADECTWO (Ewa i Maciej Hudziak, Poznań) i dyskusja

Sesja 7 – aula B, III piętro

13.50 – 15.40 MEDYCYNA
Moderator: dr Krzysztof Walczak (PP, Poznań)
13.50 dr Małgorzata Prusak (UWM Olsztyn): Półwiecze slalomu wokół definicji. Antykoncepcja i jej skutki
14.10 lek. med. Jacek Czerniak (Licheń): Zdrowotne implikacje antykoncepcji hormonalnej
14.30 prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (UKSW, Warszawa): Natura nie wybacza nigdy – Zaburzenia postaborcyjne.
14.50 dr Bożena Bassa (UKSW,Warszawa): Humanae vitae inspiracją dla Naprotechnology
15.10 ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk (UAM, Poznań): Naturalna regulacja poczęć – symfonia natury i łaski. Interdyscyplinarna argumentacja o. Karola Meissnera w Memoriale Krakowskim
15.30 Dyskusja

 

15.40 Przerwa kawowa

Sesja 8 – aula B, III piętro

16.10-17.30 PANEL DYSKUSYJNY I ZAKOŃCZENIE
Moderator: ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF
16.10- 17.20 Panel dyskusyjny: Czy nauka „Humanae vitae” ma przyszłość?
Uczestnicy: prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (UKSW, Warszawa), dr Piotr Wołochowicz (Warszawa), dr Jacek Pulikowski (Poznań), dr Monika Waluś (UKSW Warszawa), lek. med. Kazimierz Kurek SDB
17.20-17.30 Zakończenie