50 lat encykliki Humanae Vitae

Sympozjum Jubileuszowe

 

Program Sympozjum

5 maja 2018, Poznań

 

Zarejestruj się

Zgłoś się na Sympozjum

1
1

O Sympozjum

Misja

Z okazji 50 rocznicy opublikowania encykliki Humanae vitae, warto poddać refleksji i na nowo odkryć sens, prawdę i piękno miłości małżeńskiej, godności przekazywania ludzkiego życia oraz wartości i misji rodziny we współczesnym świecie.

Program

Sympozjum MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZICIELSTWO, „Humanae vitae” – wzniosła teoria, czy realna pomoc, odbędzie się 5 maja 2018 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program bez wątpienia przyciąga uwagę: tematy są bardzo ciekawe, goście wyjątkowi.

Prelegenci

Będzie 27 referatów w 7 sesjach tematycznych. Referaty będą wygłaszane przez znakomite autorytety w przedmiotowej dziedzinie z Polski i zza granicy (m.in. przez ks. prof. Livio Melina – Rektora Papieskiego Instytutu JPII dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, ks. prof. dr Augusto Sarmiento).

Patronat

Nad sympozjum jubileuszowym objęli patronat medialny: Przewodnik Katolicki, Radio Poznań, Radio Emaus, Radio Maryja, Telewizja Tram, deon.pl.

Memoriał Krakowski

Memoriał Krakowski to nadal aktualny dokument opracowany przez polskich teologowów-moralistów , zebranych  przy komisji kard. Karola Wojtyły w latach 1966- 1967. Tekst ten przedłożony został Ojcu Świętemu Pawłowi VI, jako wsparcie w przygotowaniu encykliki dotyczącej zasad moralnych współżycia małżeńskiego.

Encyklika Ojca Świętego Pawła VI ”Humanae Vitae

Współczesny rozwój społeczeństwa ludzkiego spowodował takie przemiany, że powstały nowe zagadnienia, których Kościołowi nie wolno pomijać milczeniem, ponieważ odnoszą się one do spraw tak ściśle związanych z życiem i szczęściem ludzi.

Komentarz do Encykliki Humanae Vitae

Encyklika Humanae vitae domaga się gruntownego zakorzenienia w świadomości Kościoła. Encyklika bowiem dotyka w swej treści najbardziej kluczowych problemów ludzkiego życia i postępowania.

Artykuły

W przygotowaniu

Jubileusz Humanae Vitae – inicjatywy

Rozmowy niedokończone: 50 lat Encykliki Humanae Vitae

Krakowski Jubileusz

Warszawski cykl debat

Humanae Vitae – perełki

Małżeństwo bowiem nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości.

Człowiek bowiem nie zdoła osiągnąć prawdziwego szczęścia, do którego tęskni całą swą istotą, inaczej, jak zachowując prawa, wszczepione w jego naturę przez Najwyższego Boga.

Małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi.

Szczęśliwe małżeństwo oczami dzieci